Om oss

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.” Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, rev 2016

Studie- och yrkesvägledning är en process genom elevernas skolår och hela skolans ansvar!
En förutsättning för väl underbyggda studie- och yrkesval är en god kännedom om sig själv, utbildningsvägar och arbetsmarknaden. Skolan behöver utgå ifrån sina elevers behov av studie- och yrkesvägledning. Medvetna, planerade, kontinuerliga studie- och yrkesvägledande aktiviteter genom elevernas skolår bidrar till motivation, engagemang och positiv effekt på deras lärande.

Kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning kan därmed bidra till att fler elever blir behöriga till nationella program. Målet med studie- och yrkesvägledning i skolan är att eleverna utvecklar valkompetens för att göra väl underbyggda gymnasieval. Medvetna, underbyggda, val kan bidra till ökad genomströmning och att fler når gymnasieexamen.

”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.” Skollagen 29§

Vi erbjuder stöd i SYV-utveckling genom:

  • En digital resurs (hejsyv.se) som stöd för skolor, rektorer och lärare, att utveckla och bedriva SYV som hela skolans ansvar, skolår F-9.
  • Föreläsningar, workshops, utvecklingsprocesser, implementering och inspiration på huvudmanna- och skolnivå.
  • Tillgång till studie- och yrkesvägledare som stöd och konsultation för rektor, lärare och personal.
  • Kortare och längre SYV-uppdrag och SYV-paket, utifrån behov.

Vi som står bakom Hej Syv i Sverige AB är skolutvecklare, lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi har bred kompetens och erfarenhet kring kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning. Vi samlar och utvecklar nya verktyg, metoder och arbetssätt. Vår vision är att bidra till en modern studie- och yrkesvägledning i världsklass. En studie- och yrkesvägledning som ger elever motivation, framtidstro och hopp!

Vi ser fram emot att diskutera SYV-utveckling med dig, kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Vi ser bara möjligheter! 

Lotten & Gabriella

Lotten Johansson, innehåll, utveckling: Har jobbat som studie- och yrkesvägledare inom grund-, gymnasie- och särskolan. Har även jobbat som samordnare och utvecklare för studie- och yrkesvägledningen. Utbildad studie- och yrkesvägledare.

Telefon: + 46 76 656 88 36
Mail: lotten@hejsyv.se

Gabriella Holm, projektledare, utveckling: Har jobbat länge med kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning på nationell, regional, huvudmanna- och skolnivå. Har jobbat som lärare, arbetslagsledare och skolutvecklare. Utbildad lärare.

Telefon: + 46 70 615 30 16
Mail: gabriella@hejsyv.se

 

Hej Syv i Sverige AB
Adress: Villavägen 14, 182 79 Stocksund
Organisationsnummer: 559151-5316
Företaget innehar F-skattsedel

about