Skrivande yrken

Skrivande yrken

Finns det något yrke idag där man inte behöver kunna läsa och skriva? Den här övningen syftar till att öka elevernas förståelse för varför det är så viktigt att kunna läsa och skriva bra och att man gör det i de allra flesta jobb/yrken!

Fakta

Namn på övningen: Skrivande yrken
SYV: Självkännedom, yrken, relevans i ämnet
Ämnesområde: SV/SVA
Årskurs: F-3, fritids
Omfattning, tidsåtgång: 1-2 lektioner
Övningen planerad av: Inspirerad av skolor i Södertälje

Genomförande:

 

Aktivitet – Hur
En polis ska jaga bovar- då behöver man väl inte kunna vara så bra på att skriva? Faktiskt är det jätteviktigt att poliser kan skriva bra. De ska skriva polisanmälningar och kunna beskriva vad som hänt. Men Kockar då – dom lagar ju mat? Idag behöver även kockar kunna skriva, de skriver matsedlar, skriver i olika självkontrollprogram osv. Fråga kocken i skolan. Sedan finns de alla dem som verkligen skriver mycket i sitt yrke. Kan ni komma på några? Advokaten, läkarsekreterare, lärare, journalister, kommunikatörer, författare…

 

  • Bjud in någon till skolan som har ett skrivande yrke. Exempelvis en reporter på lokaltidningen, eller en utredare från utbildningsförvaltningen. Kanske någon av föräldrarna vill berätta om sitt jobb.
  • Låt eleverna skriva en kort faktatext om yrket och/eller rita alt digitalt. Eleverna kan också fundera vilken typ av text/er det är personen arbetar med.
  • Är detta ett yrke som eleverna skulle kunna tänka sig och varför eller varför inte. Ger bra tankar om sina intressen och förmågor, självkännedom plus att de har träffat på ett yrke/yrken.

 

Elevens SYV reflektion/dokumentation

  • Varför är det viktigt att kunna läsa och skriva?
  • Blev du intresserad av yrket, varför/varför inte?
  • Har du lärt dig något nytt?

 

 

Tips

  • Låt alla elever intervjua en vuxen, förälder eller annan, på vilket sätt de använder läsning/skrivning i sitt jobb. Alla elever får rita yrket och skriva en kort text under. Låt alla elever redovisa kort muntligt och sätt upp i klassrummet eller gör ett collage av allt på smartboarden. Att kunna läsa och skriva är viktigt!
  • Samma övningar kan göras med ex engelska och i senare årskurser med moderna språk.

 

Se till att eleverna sparar sitt SYV-arbete i elevmapp, digital portfolio eller annan form. Det bidrar till att eleverna, när de ser tillbaka på sitt lärande, kan se sammanhang som skapar helhet. Dokumentationen utgör därför en viktig grund för elevernas studie- och yrkesvägledning som är en process genom elevernas skolår.

Koppling till Lgr11

Svenska: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.