Målbild

Målbild

Eleverna får i denna övning kunskap om kroppsliga och mentala effekter av träning samt skapa sin egen målbild! Att veta vart man är på väg är viktigt för motivation och förståelse kring utvecklandet av förmågor.

Fakta

Namn på övningen: Målbild
SYV: Självkännedom, relevans i ämnet
Ämnesområde: ID, BL, SV/SVA
Årskurs: 4-6
Omfattning, tidsåtgång: 1-2
Övningen planerad av: Inspirerad av skola i Södertälje

Genomförande:

Aktivitet – Hur
Denna övning passar bra för att samtala om hur fysiska upplevelser är viktiga för kropp och själ. Gör gärna denna aktivitet efter ett fysiskt pass. Ta fram papper, kritor, färgpennor, gamla tidningar/magasin att klippa bilder ur, lim, glitter. Alternativt använd ett digitalt verktyg som du tycker passar.

 

Berätta för eleverna om hur kroppen behöver fysisk träning för att må bra och att vi kan må bättre mentalt av träning.

Låt eleverna diskutera;

  • Vad får människor att må bra?

 

Efter inledningen får eleverna i uppgift att skapa sin egen målbild.

 

Din uppgift är att skapa en bild av vad som får dig att må bra. Ett bra sätt att få dig att må bra och på riktigt veta vad som är bra för just dig är att skapa det. Inom idrotten kallas detta för att skapa en målbild. Det kan till exempel vara att står överst på prispallen med guldmedaljen om halsen. Eller att rykta hästen efter en ridtur. Din bild kanske handlar om att spela dataspel eller åka slalom. Uppmuntra eleverna att tänka in sin fysiska hälsa i sin målbild.

 

Bilden kan sättas upp på insidan av elevskåpet i skolan eller hemma på väggen ovanför sängen, eller spara i telefonen/datorn om ni jobbat digitalt. Bilden kan ge glädje och energi. Den kanske är första steget på väg mot ett mål!

 

Elevens SYV reflektion
Hjälp eleverna att se kopplingen mellan att veta vad som är bra för mig, vad jag vill, vad jag behöver för att nå dit. Det bidrar till ökad självkännedom och förutsättningar att exempelvis se skolans betydelse för framtidens mål.

 

  • Hur var det att skapa en egen målbild?
  • Vad fick du för tankar?
  • Var det lätt eller svårt att komma på vad som är bra för dig?
  • På vilket sätt kan skolan och ämnena hjälpa dig att nå din målbild?
  • Vet du vad du behöver göra för att nå din målbild?

 

Tips
En variant kan vara att uppdraget handlar om att skapa en bild av sitt framtida drömjobb. Hur ser du dig själv om 5-10 år? Vart är du på väg?

 

Se till att eleverna sparar sitt SYV-arbete i elevmapp, digital portfolio eller annan form. Det bidrar till att eleverna, när de ser tillbaka på sitt lärande, kan se sammanhang som skapar helhet. Dokumentationen utgör därför en viktig grund för elevernas studie- och yrkesvägledning som är en process genom elevernas skolår.

 

Koppling till Lgr11

Idrott och hälsa
Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Svenska
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Bild
Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.