Fjärr- och distansundervisning

#Framtiden #inspiration

SYV- & Praoaktiviteter för fjärr- och distans.

Här nedan tipsar vi om aktiviteter som kan passa bra för undervisning som inte är som vanligt. Dessa tips kan användas av all skolpersonal, även vikarier. Aktiviteterna är tänkta för klassrumsundervisning, men kan anpassas och användas även vid fjärr/distans-undervisning och uppgifter att göra hemma.

 

Då vi även noterat att Prao på många håll ställs in under våren vill vi tipsa om våra Praospaningar. Dessa går att göra på distans genom att eleverna använder internet, digitala möten, mail och telefon för att samla in underlag som de sedan kan redovisa på olika sätt. Om ni har ställt in den ordinarie praon på er skola så använd gärna i alla fall några av dessa dagar till att förbereda eleverna inför deras framtidsval.

 

Om det är första gången du besöker hejsyv.se och vill veta mer om området studie- och yrkesvägledning så rekommenderar vi att du kikar lite under fliken ”Innehåll”. Fler SYV-aktiviteter hittar du under ”Lektionsbanken” och ”Elevresan”.

 

Tack för att du bidrar till elevernas framtidsval!