HEJ SYVTJÄNST!

Hej Syv erbjuder kvalitativt stöd till skolor som vill ge eleverna en god förberedelse inför sitt framtida studie- och yrkesval.

SYV-tjänst

Behöver du en helhetslösning, en inspirerande föreläsning för personalen eller bara en digital uppstart med några nyckelpersoner – vi kan allt inom studie- och yrkesvägledning!

Hej Syvs kunder har redan idag bland annat hjälp med;

 • Kompetensutveckling till skolpersonal (föreläsningar, handledning, på plats eller digitalt)
 • Vägledningssamtal med elever och vårdnadshavare (på plats eller hemma vid köksbordet med fjärrsyv)
 • Motiverande samtal för elever
 • Specialistkompetens till EHT kring elevärenden rörande studier och skolplatser
 • Stöd till rektor (kvalitetssäkring av SYV, implementering, organisering, uppföljning, skolinspektion)
 • Stöd till arbetslag eller nyckelpersoner för utveckling av SYV i undervisningen
 • Gruppvägledning av elever för ökad valkompetens
 • Stöd till elever med särskilda behov (samtal, information, konsultation kring skolalternativ)
 • Stöd kring gymnasievalet (samtal, bilagor och administration)
 • Informationspaket om gymnasievalet till vårdnadshavare (informationsfilm, chatt med syv, möjlighet till individuella samtal)
 • Lektioner med SYV-tema – exempelvis motivation och mål, val och välja, gymnasieinformation
 • Stöd kring Prao - aktiviteter inför, under och efter, blanketter, brev till vårdnadshavare, handledare
 • Professionell rapport och presentation kring gymnasievalet – analys utifrån sök- och antagningsbild hur eleverna söker och var de blir antagna? Könsskillnader och andra faktorer som synliggörs i valet.
 • Onboarding ny personal kring SYV (skol- och huvudmannanivå)

Vill du diskutera ett upplägg utifrån era behov av vägledning? Kontakta Lotten >>

Behöver du en digital uppstart eller handledning kring hejframtidsval.se? Kontakta Gabriella >>

Vid önskemål om referenser erbjuder vi gärna kontakt med nuvarande kunder till Hej Syv.

Exempelskolor med Syv-tjänst

Skola A

F-9 skola där lärarna numera arbetar med hejframtidsval.se, SYV-aktiviteter i undervisning, i varje årskurs.

All skolpersonal har tillgång till digital kompetensutveckling om SYV. Rektor leder en utvecklingsprocess kring SYV med hjälp av Hej Framtidsvals 10-stegsmodell och stöd av oss.

Studie- och yrkesvägledaren från Hej Syv håller några lektioner i olika årskurser varje termin, tex om att göra val inför språkvalet i år 5 eller om övergången till högstadiet ”År skolan viktig?”. Hur många inslag i undervisningen vägledaren genomför årligen planeras och beslutas av skolledning och Hej Syv i dialog.

Vägledaren erbjuder gymnasieinformation för elever och vårdnadshavare, både på plats och fjärrsyv på dag eller kvällstid så att föräldrar och barn kan samtala med vägledare digitalt ifrån arbetsplatsen eller köksbordet hemma. Enskilda vägledningssamtal och gruppsamtal i skolan för att elevernas perspektiv ska vidgas inför gymnasievalet. Chatt när gymnasievalet är nära.

Praoaktiviteter med koppling till centrala innehåll i LGR22 används av lärarna och vägledaren stöttar kring praon. 

Vägledaren deltar i EHT vid några tillfällen då fokus läggs på elever i behov av stöd kring studier- och skolplatser.

 

Skola B

F-6-skola som växer nu med en högre årskurs per år. Har tidigare inte haft stöd av vägledare.

Rektor kvalitetssäkrar arbetet med studie- och yrkesvägledning med hjälp av Hej Framtidsvals 10-stegsmodell och stöd av oss. Lärarna arbetar med hejframtidsval.se, SYV-aktiviteter i undervisning, i varje årskurs. All skolpersonal har tillgång till digital kompetensutveckling om SYV.

Studie- och yrkesvägledaren från Hej Syv håller några lektioner i olika årskurser varje termin och deltar vid några arbetslagsmöten för att inspirera och stötta personalen i SYV-arbetet.

Skolan har tillgång till vägledare vid behov, exempelvis i EHT eller vid dokumentering av arbetet, SYV-plan.

 

Skola C

F-3-skola som inte tidigare har haft tillgång till en studie- och yrkesvägledare.

Rektor kvalitetssäkrar arbetet med studie- och yrkesvägledning med hjälp av Hej Framtidsvals 10-stegsmodell och stöd av oss via zoom. Lärarna arbetar med hejframtidsval.se, SYV-aktiviteter i undervisning, i varje årskurs och på fritids. All personal har tillgång till digital kompetensutveckling om SYV. Nyckelpersoner får fördjupad kunskap via zoom vid några tillfällen.

Studie- och yrkesvägledaren från Hej Syv träffar åk 1 eleverna digitalt som får veta vad en syv gör och ställa nyfikna frågor. Vägledaren deltar även vid några arbetslagsmöten via zoom för att inspirera och stötta personalen i SYV-arbetet.

Skolan har tillgång till vägledare vid behov, exempelvis vid dokumentering av arbetet, SYV-plan eller skolinspektion.