Sharing is caring:

Vi vill dela insikter, inspiration och vad som är på gång med er. Vi får ta del av så mycket spännande som händer inom SYV-området. Nedan har vi samlat olika aktiviteter som vi hoppas och tror att ni kan ha stor glädje av under våren och framåt. Hej Syv siktar hela tiden mot att erbjuda bättre material och att sänka trösklarna så att vägledning på ett enkelt och kul sätt blir en del av skolans dagliga verksamhet. Vårt fokus är varje elevs bästa framtidsresa. 

Vi är så stolta och glada över att ni väljer oss som samarbetspartner kring SYV!

//Lotten & Gabriella

Webbträff 1, Skolledare 29/4.

Vi ser att skolhuvudmän och skolor som lagt in studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) är de som lyckas långsiktigt. Där jobbar man på. SYV är inget projekt eller ett arbete vid sidan av. Här behövs inga omstarter eller ny-tag, utan det har blivit en del av skolans dagliga verksamhet.

Vi har spelat in några intervjuer kring just SYV-SKA på huvudmanna- och rektorsnivå, film med Skolverket, verksamhetschef & rektor. På hejframtidsval finns konkreta verktyg för att arbeta med SYV i SKA. Detta vill vi dela med oss av och inspirera er skolledare kring vid en webbträff den 29/4 klockan 8.30-9.15. Vi berättar också kort om nyheter du har nytta av inför nästa läsår. Varmt välkommen!

Anmäl dig här >> så kommer länk dagarna innan. Webbträffen kommer inte att spelas in.

Webbträff 2, Syvar 28/5.

Nätverket SuperSyvarnas gemensamma målsättning har under läsåret varit att SYV som hela skolans ansvar ska öka. Detta kräver engagemang och ett aktivt förhållningssätt där man som studie- och yrkesvägledare sätter en fot framför den andra och börjar gå. Den 28/5 har SuperSyvarna avslutning och under dagen summerar vi tillsammans resultat, delar insikter och lärdomar.

Vi välkomnar Syvar som ej deltagit i nätverket men har tillgång till hejframtidsval att dela en stund av den dagen med oss! Skicka ett mejl till Gabriella så kommer detaljer & länk.

Läs mer om SuperSyvarna här >>

Vi bjuder på en filmad föreläsning med Anna Tebelius Bodin!

Till uppstartsdagarna i augusti bjuder vi våra samarbetspartners på en filmad föreläsning med Anna Tebelius Bodin, talare med expertis på hjärnan och mottagare av Mensapriset 2020.

Anna föreläser om den lärande hjärnan och kommer att ge några grundläggande tips utifrån temat Motivation - Hur svårt kan det vara? Låt det bli en del av er kompetensutveckling och ett tillfälle att lyfta upp och koppla samman motivation med SYV på skolan - Sätt SYV på dagordningen under augustidagarna!

Den filmade föreläsningen kommer finnas tillgänglig på hejframtidsval.se i styr/lednings-spåret i början av juli. Börja planera för en visning och SYV-punkt på agendan redan nu!

HEJ SYV. Studio

Vi vill bidra till att SYV utvecklas och kvalitetssäkras. Vi vill väcka tankar, insikter och inspiration. Därför lanserar vi inom kort Hej Syv Studio där vi delar spännande möten med människor som pratar om olika aspekter av SYV. Vi kommer bland annat att dela via vår Youtube-kanal som kommer upp senare i vår och kring vissa teman bjuda in till olika träffar. Vi smygstartar med webbträffen för skolledare om SYV-SKA ovan. Sharing is caring!

Fritidsutmaningen - Jobbjakten

Förra sommaren utmanade vi fritidshemmen som har tillgång till hejframtidsval.se att delta i en SYV-ig sommaraktivitet - Jobbjakten. Vi kör i år igen!

Tycker ni att det vore kul att låta eleverna spana på en massa jobb och framtidsmöjligheter några dagar? Och sen samla ihop detta på något kreativt sätt. Och ha chans att vinna en glassfest för hela fritids = Då är detta rätt utmaning för er!

Årets Jobbjakt går av stapeln vecka v27 & v28. Skicka ett intressemejl till gabriella@hejsyv.se så kommer mer detaljer i juni. Ser fram emot att se just ditt fritids vara med!

Under läsåret 20/21

Hej Framtidsval. I augusti-20 välkomnade vi er till nya sajten hejramtidsval.se! En sida sprängfylld med SYV-aktiviteter för elever från F-9. Framtidsresan packad och redo för varje årskurs. Smarta och snabba SYV-spaningar att göra med eleverna. En utvecklad modell i 10 steg för kvalitetssäkring av SYV. Egna flikar för huvudman och rektor som stöd för utveckling och SKA. Hej Framtidsval finns nu även på Skolon för ökad tillgänglighet.

SuperSyvarna. Under läsåret har Hej Syv drivit ett nätverk för studie- och yrkesvägledare – SuperSyvarna – som syftar till att SYV som hela skolans ansvar utvecklas på deltagarnas skolor.

Syv-tjänst f-9. Hej Syv har dessutom syv-tjänst på flera grundskolor som har behov av behörig studie- och yrkesvägledare i sin verksamhet.

Skolledare-SKA. Vi har även testat ett digitalt upplägg tillsammans med skolledare som syftar till att konkret få syn på huvudmans/skolas nuläge kring SYV. Kartlagt behov, prioriterat utvecklingsområden samt SYV i SKA.

 

 

Nytt & på gång läsåret 21/22

Affisch till klassrummet. Som stöd i klassrummet tar vi fram en affisch som synliggör hur elevernas framtidsresa växer fram under läsåret, f-6. Kommer finnas på hejframtidsval.

Nya filmer med SYV-uppdrag. Vi tar fram nya filmer med pepp & uppdrag till klassen från en Syv, f-9. Kommer finnas på hejframtidsval.

Hej Gymnasiet – elevmaterial till årskurs 9. Materialet följer eleverna från terminsstarten i augusti till avslutningen i nian i juni. Materialet innehåller pepp, filmer och frågor som på olika sätt stöttar eleverna i gymnasievalsprocessen. Kommer finnas som ny produkt från Hej Syv.

Webbträffar & nätverk. Genom Hej Syv studio kommer vi samla och dela intervjuer kring olika aspekter av SYV, bjuda in till träffar och erfarenhetsutbyte. Vi fortsätter även att driva befintliga nätverk och initiera nya där vi ser behov.

SYV-tjänst lägre åldrar. Vi erbjuder ett enkelt koncept för skolor i lägre åldrar (f-6) som saknar tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Skolledare. Vi erbjuder ett digitalt handledningskoncept om 2-3 tillfällen kring kartläggning och analys av nuläge - SYV. 

Tips. Håll dig kontinuerligt uppdaterad genom vårt nyhetsbrev, instagram och facebook!