Hur ser dina elevers Framtidsresa ut?

Välkommen till Hej Syv, ett företag som kan studie- och yrkesvägledning. Vårt fokus är att varje elev ska få vara med om sin bästa resa till ett väl underbyggt val av utbildning, skola och jobb.

Vi kan och vill gärna hjälpa dig!

Hej Syv kan studie- och yrkesvägledning. Hela området. Vi har den största digitala lektionsbanken med SYV-aktiviteter. Vi har en beprövad modell för utveckling av SYV som hela skolans ansvar. Vi erbjuder fjärrsyv och digitala möten, men finns även på plats då du behöver oss. Vi är experter och vi jobbar över hela landet. Hej Syv erbjuder kvalitativt stöd till skolhuvudmän och skolor som vill ge eleverna en god förberedelse inför sina framtida studie- och yrkesval. Vi kan och vill gärna hjälpa dig!

Vårt fokus är att varje elev ska få vara med om sin bästa resa till ett väl underbyggt val av utbildning, skola och jobb. Varje elevs bästa Framtidsresa.

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas.

- Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning.

Våra tjänster

SYV-utveckling pågång! Fokus styrning - ledning.

Under 2024 har Hej Syv förmånen att leda en aktiv utvecklingsprocess kring skolans studie-och yrkesvägledning. Fokus ligger på styrning, ledning och organisation av verksamheten. Vi sökte 10 deltagande grundskolor. Men trycket var så hårt att 12 skolor nu utgör startfältet! Satsningen genomförs på initiativ av Hej Syv med stöd av Svenskt Näringsliv och pågår februari till november.

Läs mer om satsningen >>

SyvBarometern 2023 webinar!

SyvBarometern genomfördes första gången 2011 och har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledning. Studien genomförs i samarbete mellan Hej Syv, Ungdomsbarometern och ett antal regionala och nationella aktörer. SyvBarometern 2023 blir den femte i ordningen. Frågor kontakta Gabriella Holm >>

Se webinar här >>

Vår Youtube-kanal!

 

Vi vill bidra till att vägledningen i Sverige utvecklas och kvalitetssäkras. Vi vill väcka tankar, insikter och motivera till steg mot ökad kvalitet. På Youtube sprider vi filmer, berättelser och guldkorn från delar av vår verksamhet - Inspiration och kunskap kring SYV. Hej Syv Studio, in och kika! >>

Vår vision: Varje elevs bästa Framtidsresa!

Lotten Johansson: Har jobbat som studie- och yrkesvägledare inom grund-, gymnasie- och särskolan. Har även jobbat som samordnare och utvecklare för SYV i olika kommuner. Utbildad studie- och yrkesvägledare.
Kontakta mig för: Syv-tjänst, webbshop, hejframtidsval-innehåll

Gabriella Holm: Har jobbat med kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning på nationell, regional- och lokal nivå. Har jobbat som lärare, arbetslagsledare och skolutvecklare. Legitimerad lärare.
Kontakta mig för: Hejframtidsval, SYV-utveckling, nätverk

Om oss

Vi på Hej Syv vill att varje elev ska få vara med om sin bästa resa mot en framtid full av möjligheter. Skola och utbildning som sen ska leda till jobb. Valmöjligheterna är oändliga. Dessutom arbetsliv och omvärld i snabb förändring. Det handlar om att se möjligheter och göra något av dem. Här spelar studie- och yrkesvägledning en viktig roll.

Vi vill bidra till att eleven genom skolåren får chans att utveckla och bygga valkompetens. Och känner motivation, framtidstro och hopp i den processen. Därför vill vi att vägledningen ska vara under ständig utveckling och ligga i framkant. Här vill vi bidra. Elevens framtidsresa går trots allt inte i retur.

Hej Syv ägs och drivs av Gabriella Holm och Lotten Johansson. Vi träffades i skolsammanhang 2010 och fann varandra direkt. Båda drivna av samhälls- och skolutveckling utifrån olika roller som lärare, skolutvecklare och syv. Vi hamnade alltid i diskussioner kring eleverna, hur man kan göra skolan bättre för dem. Vilka kunskaper och förmågor behöver de ha med sig för att klara sig bäst i livet. Vi pratade mycket framtid, skola-omvärld, ett arbetsliv i snabb förändring, digitalisering och globalisering. Elevernas enorma möjligheter men också hur skolan bäst förbereder dem på ett livslångt lärande. Och så många val. Osökt kom vi in på studie- och yrkesvägledning (SYV). 

Vi kände båda en frustration, SYV-utvecklingen tog ofta två steg fram och ett tillbaks. Vi saknade likvärdighet mellan skolor och att insatserna sällan utgick från elevernas behov. Området låg ofta som en parallellverksamhet till det dagliga skolarbetet. Vi såg tydliga behov av stöd, både till skolledning och personal kring utveckling och SYV som hela skolans ansvar. Och syv-rollen kunde utvecklas. Vi såg att man kunde effektivisera kompetensutveckling, dela bra material, förmedla information och genomföra samtal genom digitala verktyg och resurser. Vi var nyfikna på digitalisering. Vi ville göra det enkelt och kul att få in SYV kontinuerligt i skoldagen och hitta nya metoder och arbetssätt kring vägledning. 2017 bestämde vi oss för att satsa tillsammans och började utveckla en digital resurs. 2018 startade vi Hej Syv och lanserade hejframtidsval.se. Och på den resan är vi!

Hej Syv i Sverige AB startades 2018. Vi tillhandahåller och utvecklar verktyg, material och tjänster inom studie- och yrkesvägledning. Vi är nyfikna på nya metoder och arbetssätt och samarbetar gärna med andra. 

Vi ser fram emot att prata med dig. Frågor, tips, feedback, diskussion - Vi ser bara möjligheter!

//Gabriella & Lotten

 

P.S Vi har skrivit en rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv Styrning & ledning - Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan. Läs gärna! >>

Vi erbjuder dig:
 • En digital resurs som stöd för skolor att utveckla och bedriva SYV som hela skolans ansvar, skolår F-9. Hejframtidsval.se.
 • Syv-tjänst. Helhetslösning, tillgång, stödinsatser, SYV-paket utifrån behov.
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledare som expert.
 • Digital handledning för nyckelpersoner.
 • Nätverk för SuperSyvar.
 • Föreläsningar, workshops och inspiration på huvudmanna- och skolnivå.
 • Webbshop med SYV-material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 • Fyll i din e-post för att få vårt nyhetsbrev.

  OBS! Glöm inte godkänna din prenumeration via länken som kommer i separat mejl till den e-postadress du angivit. Kolla även skräpposten.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi samarbetar med:

Avesta
Bergs
Hallsberg
Hedemora
Klippan
Pajala
Salem
Sandviken
Skurup
Svenskt näringsliv
Edtech
Söderköping
Tanum
Tibro
Tomelilla
Trelleborg
Täby
Ödeshög
Örkelljunga