Med anledning av coronaviruset och det ökade behovet av webbaserade läromedel för distansundervisning erbjuder vi tillfällig fri inloggning för skolor och skolpersonal. Det är vår förhoppning att det kan hjälpa så många som möjligt att hantera skoldagarna den närmaste tiden. 

 

Kontakta oss om ni önskar inloggning!
lotten@hejsyv.se   
gabriella@hejsyv.se

 

hej SYV

Hejsyv.se är en lättillgänglig digital resurs för skolhuvudmän och skolor F-9 att själva utveckla och arbeta
med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Allt material är kopplat till läroplan och allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Materialet är framtaget av skolpersonal för skolpersonal.

Här hittar du inspirerande filmer, ”10-stegs modell” för SYV-utveckling, stor lektionsbank med olika SYV-teman kopplat till årskurs – ämne och varje vecka fylls nya aktiviteter på.

Hejsyv.se vill bidra till en modern studie- och yrkesvägledning i världsklass.

En studie- och yrkesvägledning som ger elever motivation, framtidstro och hopp!

Så funkar det

  1. Vad är tanken?
  2. Innehåll – Vilken hjälp kan jag få?
  3. Sajtens struktur?
  4. Hur får jag tillgång till tjänsten?

1. Tanken

Vi har med Hejsyv.se skapat det material och stöd som vi själva har saknat. Tanken är att du, oavsett roll, ska få ökad kunskap, förståelse och inspiration om studie- och yrkesvägledning. Vi vill stötta skolan i att arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Målet med studie- och yrkesvägledning är att eleverna utvecklar valkompetens för att kunna göra väl underbyggda och medvetna gymnasieval. Och att de känner motivation, framtidstro och hopp i den processen!

2. Innehåll

  • Filmer: Inspiration kring SYV i undervisningen och kompetensutveckling kring styrdokument
  • Utveckling: Stöd i skolans utvecklingsprocess kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, ”10-stegs Modellen”
  • Lektioner: En stor lektionsbank kopplat till årskurs och ämne att använda i undervisningen med eleverna – SYV i vid bemärkelse.

3. Struktur

Materialet är enkelt och tydligt strukturerat efter SYV-tema, årskurser och ämnen. Allt material är utformat på samma sätt för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att hitta och använda.

4. Tjänsten

Hejsyv.se är en prenumerationstjänst som vänder sig till skolhuvudmän som vill ge samtliga grundskolor tillgång till resursen. Kostnaden beräknas på antal elever åk F-9 samt en mindre startkostnad i samband med att resursen görs tillgänglig för all personal.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi samarbetar med: